Pöhiväärtused

USALDUSVÄÄRSUS

Kasutame oma toodete valmistamisel/tarnimisel usaldusväärseid ja stabiilseid koostööpartnereid.

HOOLIVUS

Arvestame alati kliendi soovidega ja kõigi osapooltega. Lisaks enda seisukohale, vaatame olukorda alati ka teiste osapoolte (kolleegid, kliendid, tarnijad, koostööpartnerid, riik) seisukohtadelt.

PÜHENDUMINE

Töötame pühendunult, saavutamaks seatud eesmärke ja kõigi osapoolte rahulolu.

ARENG

Meie edu peamiseks aluseks on mõtlemis- ja arenemisvõimeline, kõrget erialast kvalifikatsiooni omav ja eneseharimisest huvitatud ning positiivselt meelestatud personal.

KIIRUS

Tellimuste täitmisel on eesmärk pakkuda kliendile võimlikult lühikest tarneaega, tagades sellega kiire reageerimise kliendi vajaduste rahuldamisel sõltumata tellimuse suurusest.

PAINDLIKUS

Oleme valmis täitma ka eritellimusi vastavalt kliendi vajadustele.