Aitäh EAS-ile

Perioodil 10. august 2011 kuni 31. oktoober 2011 loodi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel Vätta Metalli kaubamärgi terviklik visuaalne identiteet ning juurutati see erinevatel turundusmaterjalidel ning kodulehel.
Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.